Nhẫn spinel thiên nhiên,lung linh

Nhẫn spinel thiên nhiên,lung linh

Nhẫn spinel thiên nhiên,lung linh

sa0 hlll kmmm