Viên Tuormaline thiên nhiên 8,85ct màu xanh,trong veo,hàng cực độc và đẳng cấp

Viên Tuormaline thiên nhiên 8,85ct màu xanh,trong veo,hàng cực độc và đẳng cấp

Viên Tuormaline thiên nhiên 8,85ct màu xanh,trong veo,hàng cực độc và đẳng cấp